Line-Up 2017

GEHEIMER HEADLINER /// MONSTERS OF LIEDERMACHING /// ADAM ANGST /// BAZZOOKAS
WAVING THE GUNS /// FUCK ART, LET'S DANCE! /// MESSER /// THE HIRSCH EFFEKT
STROM & WASSER /// DAS FLUG /// ABRAMOWICZ /// BEATPOETEN /// JENNIFER GEGENLÄUFER
D!E GÄNG /// LUDGER /// ELA QUERFELD /// PILZ /// SURFACE /// BRIAN PALISANDER
THE OTHER SHI /// SCHWESTER /// TRIO CALAMARE /// JACE
TRÜMMERRATTEN /// MALOUN /// ALMA COJO